Advertentievoorwaarden

Check hier waar je advertentie aan moet voldoen en wat niet is toegestaan. Zo weet je zeker dat je advertentie in één keer wordt goedgekeurd.

Waar moet een advertentie aan voldoen?

 • Teksten zijn goed leesbaar en in correct Nederlands geschreven.
 • De inhoud is accuraat, correct en begrijpelijk voor de doelgroep.
 • Afbeeldingen zijn toepasselijk en duidelijk.
 • Contactgegevens zijn relevant, kloppend en actief.
 • Getuigschriften, attesten en verklaringen berusten op waarheid.
 • De identiteit van de adverteerder wordt duidelijk gecommuniceerd middels een (organisatie)naam en/of logo.
 • Je dient als adverteerder te beschikken over alle wettelijke rechten voor de verspreiding van alle informatie en beelden in de advertentie.
 • Een relevante landingspagina die aansluit op de inhoud van de advertentie en volledig voldoet aan onze advertentievoorwaarden.
 • Het artikel of de dienst die in de advertentie wordt aangeboden kan via de landingspagina verkregen worden indien dit in de advertentie geïmpliceerd wordt.
 • De reclame moet ten allen tijde voldoen aan de regelgeving van de Reclame Code Commissie.
 • Toegestane bestandsformaten: .jpg, .png, .gif (niet geanimeerd)

Wat is niet toegestaan in een advertentie?

 • Reclame voor seks, pornografie, erotiek, soft- en harddrugs of druggerelateerde producten, tabak of tabak-gerelateerde producten, sms-abonnementsdiensten, illegale software, onveilige voedingssupplementen, misleidende financiële diensten, producten die primair ontworpen zijn om bepaalde wetten te omzeilen en andere illegale producten en/of diensten.
 • Misleidende reclame waaronder advertenties die impliceren onderdeel te zijn van NU.nl.
 • Agressieve reclame waaronder advertenties die oproepen of aanzetten tot discriminatie, geweld of andere strafbare feiten.
 • Het gebruik van inhoud zonder daar toestemming voor te hebben, die inbreuk maakt op (intellectuele eigendom) rechten van derden, of op een andere wijze wettelijk niet is toegestaan.
 • Aanstootgevende, controversiële of ongepaste inhoud die als kwetsend kan worden ervaren inclusief negatieve uitlatingen over personen, organisaties of andere groepen.
 • De plaatsing van vertrouwens-, kwaliteits- of ander soortgelijk labels zonder dat daarvoor de vereiste toestemming is verkregen.
 • Overtreding van de regelgeving vastgelegd door de Reclame Code Commissie.

De advertentie eindigt pas als het budget op is. In enkele gevallen blijft er budget over als de einddatum bereikt is. Daarom werken we met een ‘zachte’ en ‘harde’ einddatum. De zachte einddatum is de einddatum die je zelf opgeeft. Tot die dag wordt het budget gelijkmatig over de dagen verdeeld. Is erna budget over dan wordt het restant gepusht.

De harde einddatum is het daadwerkelijke eindpunt van de advertentie. Gaat het om een actiematige campagne? Dan kun je de advertentie pauzeren en het overgebleven budget gebruiken voor en nieuwe advertentie. Dit doe je door het advertentie materiaal te vervangen. Het overgebleven budget kan helaas niet worden gestorneerd. Openstaande budgetten dienen uiterlijk 12 maanden na aankoop te worden gebruikt. Budgetten die na 12 maanden nog openstaan, worden verwijderd.

Ingeboekte campagnes worden binnen 24 uur goedgekeurd. Campagnes die op vrijdagavond, zaterdag of zondag worden ingeboekt worden uiterlijk maandagochtend goedgekeurd. NU.nl behoudt het recht om advertenties te allen tijde af te keuren. De Algemene Advertentievoorwaarden van Sanoma kun je downloaden als pdf.